Kategorier

Information

Boka in dig på plåtkurs med Christer Linde i våra lokaler i Augusti!

KNT-Hjul & Verktyg AB är grosist på verktyg, pressar, bänkar, vagnar, axlar, nav, däck och fälgar för lantbruk, industri och verkstad.

Vårt signum är att vara känd för korta ledtider och säkra leveranser. Inom organisationen jobbar vi mot principen noll fel både inom kvalitets- och miljöområdet. 

 

Vårt signum är att vara känd för korta ledtider och säkra leveranser på ett för vår yttre miljö så skonsamt sätt som möjligt. 

 

Våra ledstjärnor är:

  1. att med vår yttre miljö och en hållbar utveckling i blickfånget ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt förebygga förorening 
  2. att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav som berör vårverksamhet och våra identifierade miljöaspekter 
  3. att löpande analysera och utvärdera vår verksamhet och våra processer beträffande företagets arbete med ständig förbättring av företagets miljöpåverkan 
  4. att i möjligaste mån välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete